Velkom­men til Ris­skov Karate Skole. Vi er en lokal karatek­lub i det nordlige Aarhus. Vi har et stort børne­hold og et vok­sen­hold. Træn­er­grup­pen har bred karatemæs­sig baggrund.

Det kræver ingen særlige for­ud­sætninger at starte.

Starter du til karate, så starter du sam­tidig en for­an­dring af dit liv.

Forælre Barn Karate

Mere info?

I Ris­skov Karate Skole optager vi nor­malt elever fra 7‑års alde­ren og op­efter. Beg­y­n­dere træn­er sam­men med de mere øvede.

Børn og junior­er (til og med 16 år) træn­er man­dag og tors­dag kl. 17.00–18.00

Vok­sne (fra 17 år) træn­er man­dag og tors­dag kl. 18.00–19.30

De første gange kan man træne i jog­ging­bukser og T‑shirt.

Derefter kan man købe en gi (karate­dragt). Prisen for en beg­y­n­der-gi lig­ger på ca. 250–350 kr.

Til nogle øvelser bruger vi bokse- og sparke­puder, som klub­ben har.

Vi træn­er i gymnastik­salene på Ris­skov Skole, Vestre Stran­dal­lé 97, 8240 Risskov.

Se kor­tet herunder.

Gym­nas­tik­sa­lene find­es ved siden af ”Glashuset” i den indre skole­gård. Indgang gen­nem den store, brune trædør.

Det er nemt at starte, du skal blot møde op og delt­age i nogle gratis prøvetimer.

Når du har beslut­tet dig for at blive medlem, er der et opstarts­ge­byr på kr. 200,-.

Medlem­skontin­gent betales halvårligt forud, og det koster kun kr. 675,- per halvår for børn til og med 16 år, stud­erende og pen­sion­is­ter. Fra 17 år og opefter koster det kr. 975,- per halvår.

Vi har fam­i­lier­abat. Det dyreste medlem betaler fuld pris, mens andre medlem­mer i hus­standen betaler halv pris.