Nisseikai Logo 500

Risskov Karate Skole

Nisseikai Logo 300

Risskov Karate Skole

Nisseikai Logo 100

Risskov Karate Skole

Du kan stadig nå at melde dig til! Tilmeld nu.

I Ris­skov Karate Skole træn­er vi karate i Nis­seikai-stil­arten, der er en vari­ant af Goju Ryu.

Det kræver ingen særlige for­ud­sætninger for at starte.

Starter du til karate, så starter du sam­tidig en for­an­dring af dit liv.

Er du interesseret?

… så kontakt:

Poul Stenhøj

Sensei/ Chefin­struk­tør, led­er af voksenholdet

Tele­fon 30828496

E‑mail poul.stenhoej@hotmail.com

Chad Baker

Instruk­tør, kontakt­person for og led­er af børneholdet

Tele­fon 30313837

E‑mail chad_bakers@yahoo.co.uk

Mere info?

… så klik på felterne herunder

I Ris­skov Karate Skole optager vi nor­malt elever fra 7‑års alde­ren og op­efter. Beg­y­n­dere træn­er sam­men med de mere øvede.

Børn og junior­er (til og med 16 år) træn­er man­dag og tors­dag kl. 17.00–18.00

Vok­sne (fra 17 år) træn­er man­dag og tors­dag kl. 18.00–19.30

De første gange kan man træne i jog­ging­bukser og T‑shirt.

Derefter kan man købe en gi (karate­dragt). Prisen for en beg­y­n­der-gi lig­ger på ca. 250–350 kr.

Til nogle øvelser bruger vi bokse- og sparke­puder, som klub­ben har.

Vi træn­er i gymnastik­salene på Ris­skov Skole, Vestre Stran­dal­lé 97, 8240 Risskov.

Se kor­tet herunder.

Gym­nas­tik­sa­lene find­es ved siden af ”Glashuset” i den indre skole­gård. Indgang gen­nem den store, brune trædør.

Når du starter, har du nogle prøvetimer.

Når du så har beslut­tet dig for at blive medlem, er der et opstarts­ge­byr på kr. 200,-.

Medlem­skontin­gent betales kvar­talsvis forud, og det koster kun kr. 300,- per kvar­tal for børn op til og med 16 år, stud­erende og pen­sion­is­ter. Fra 17 år og opefter koster du kr. 450,- per kvartal.

Vi har fam­i­lie rabat. Det dyreste medlem betaler fuld pris, mens andre medlem­mer i hus­tanden betaler halv pris.